DRS 300: разтопяване на соли, дробене на бучки преди употреба

DRS 300: разтопяване на соли, дробене на бучки преди употреба

DRS 300: разтопяване на соли, дробене на бучки преди употреба