DR 240: стоманени парчета, обработка преди брикетиране

DR 240: стоманени парчета, обработка преди брикетиране

DR 240: стоманени парчета, обработка преди брикетиране