DR 140: стоманени стружки, обработка преди брикетиране

DR 140: стоманени стружки, обработка преди брикетиране

DR 140: стоманени стружки, обработка преди брикетиране