Дробене на отпадък

Офис: с.Дивотино, общ. Перник 2350
ул. Първа № 13

e-mail: office@ekoeffect.com
www.ekoeffect.com
www.drobilki.bg
тел.: (00359) 895 20 20 20

 


Дробене на отпадък

Описание на изисквания за дробене