DR 240: унищожаване на кореспонденция и счетоводни документи

DR 240: унищожаване на кореспонденция и счетоводни документи

DR 240: унищожаване на кореспонденция и счетоводни документи