MN 300/400: раздробяване на пластмаса, гума, дърво, хартия и др.

MN 300/400: раздробяване на пластмаса, гума, дърво, хартия и др.

MN 300/400: раздробяване на пластмаса, гума, дърво, хартия и др.