DR 240: стоманени стружки, обработка преди брикетиране

DR 240: стоманени стружки, обработка преди брикетиране

DR 240: стоманени стружки, обработка преди брикетиране