DR 160: рязане на талашит, обработка преди изгаряне в котли

DR 160: рязане на талашит, обработка преди изгаряне в котли

DR 160: рязане на талашит, обработка преди изгаряне в котли