SG 160: стригане на тъкани, преди транспортиране и рециклиране

SG 160: стригане на тъкани, преди транспортиране и рециклиране

SG 160: стригане на тъкани, преди транспортиране и рециклиране