DR 160 & MN 300: стригане на тъкани, преди транспортиране и рециклиране

DR 160 & MN 300: стригане на тъкани, преди транспортиране и рециклиране

DR 160 & MN 300: стригане на тъкани, преди транспортиране и рециклиране