DR 160: отпадъци от хартия и картон, обработка преди брикетиране

DR 160: отпадъци от хартия и картон, обработка преди брикетиране

DR 160: отпадъци от хартия и картон, обработка преди брикетиране