DR 240: парчета стомана, обработка преди брикетиране

DR 240: парчета стомана, обработка преди брикетиране

DR 240: парчета стомана, обработка преди брикетиране