2-роторови дробилки - шредери

2-роторови дробилки

2-роторови дробилки - шредери - видове


DR 340 Двуроторова дробилка - шредер


DR 340 Двуроторова дробилка - шредер

Дробилнаитa машина DR340 представляват най-високият клас на двуроторните дробилни машини от типа DR. Голямата механична конструкция, двата самостоятелни ел. задвижващи мотора с голяма инсталирана мощност и висок въртящ момент са предназначени за раздробяване на трудно дробими предмети и материали. При работата с тази машина и манипулацията с материала предназначен за раздробяване е необходимо да се приспособи по мярка и желание на клиента конвейери за пдаване и изнасяне на материала. 

Също като дробилните машини от по-ниския клас DR240 така и DR340 имат широка гама от възможности. Могат да раздробят широкостенни метални и пластмасови съдове; по-голям отпадък от металообработка; картон и др. хартиени отпадъци; комунален отпадък с голям размер (автомобилни гуми, домашни ел. уреди, килими, матраци); съдове заедно с тяхното съдържание; дървени отпадъци - дънери, клони, дъски, палети и др. Освен това се използват и за раздробяването на по-дебели ел. проводници (кабели); ламарина до дебелина 6 mm и др. материали тежки за обработка.

 »