Базови технически характеристики сортировъчна лента ROLLSTER

Лента ROLLSTER

Базови технически характеристики сортировъчна лента ROLLSTER

Размер на 
операционната площ
  1500 x 4000 mm
Размери [височина / ширина / дължина]   1500 x 2000 x 1500 mm
Входяща мощност на двигателя   1,1 kW
Сортировъчен капацитет   100 m3/h