Технически параметри

Размер на парчето: 10 - 50 mm
Входяща мощност: 41 - 104 kW
Капацитет: 800 - 5000 кг./ч.
Заемана площ: 6600 х 5000 mm