Съставни елементи

1 - Подаващ конвейр
2 - Двуроторна дробилка DR240
3 - Подаващ конвейр
4 - Сортировъчна лента ROLLSTER
5 - Подаващ конвейр
6 - Подаващ конвейр