Процес на работа

Ситно раздробените кабели образуват смес от метал и изолация. Тази смес с помощта на транспортен вентилатор се пренася върху сортираща площ с мокра сплав.

Мократа сплав позволява да се регулират трептенията, наклона и притока на вода.

Използваната вода минава през филтър и се събира в резервоар. Остатъка от механични примеси се утаяват в седиментните джобове на резервоара. Водата се използва отново в процеса.

Сортиращата площ с мокра сплав трепти в посока надлъжната ос. Едновременно с това от водните дюзи на сепаратора пръска вода в определена посока.

Трептящите движения на сепаратора и притока на вода позволяват създадената смес от метал и изолация да се предвижи в определена посока. Парчетата изолация се предвижват в посока долния край на сепаратора, а металните парчета към горния край.