Bonanza Линия за рециклиране на кабели

Bonanza Линия

Технологичната линия служи за извличане на мед или алуминий от отпадъчни кабели. 
Тя се състои от следните стандартни части:
ножова мелница, пневматична тръба, транспортен вентилатор, циклон и сепаратор. 
Самостоятелните устройства са проектирани да създадат компактен модул с лесно единно управление. Кабелите се подават ръчно към ножовата мелница. Ако се цели по-голям капацитет, към линията може да се добави еднороторна дробилка тип Castor, който да направи предварителна подготовка на материала. Сравнявайки водната сепарация с други системи за сепариране, тя предлага най-висока чистота на извличаните мед и алуминий.

 


MN Ножова мелница


Раздробяването на материала се постига чрез два вида ножове, едните от които са статични - бр., а другите се намират на въртящия вал - 3 бр. По желание на клиента ножовете намиращи се на вала могат да са 5 на брой. Разположението на ножовете е под определен ъгъл, за да се постигне ефекта на ножица. С това тяхно разположение се постига понижаване на консумираната ел. енергия и понижаване на шума. За дефиниране на размера на изходния материал се използва сито с различни размери на неговите дупки - 8, 10, 12 или 15 mm. Според изискванията на клиента. 

Материалите които подлежат на раздробяване с MN са: свободно стоящи пластмасови бутилки; кофички; пластмасови фолиа; пластмасови тръби, профили и платна; пластмасови отпадъци във формата на изрезки, пяна, брак; гума; кожа; кости; рога и др. 

За подобряване ефективността на работа предлагаме и: пневматичен транспорт на надробеният материал чрез вентилатор; циклон за пълнене на материала в чували; стойка за чували или big-bag.

 »